Investește cu încredere, calculează randamentul cu ajutorul nostru

blog-image

Formula de calcul pentru Rata de Rentabilitate (Return on Investment - ROI) este:

ROI = (Profit Net / Costul Investiției) x 100%

Profitul net reprezintă suma veniturilor obținute din investiție minus orice cheltuieli asociate acesteia. Acestea ar putea include taxele de proprietate, plățile ipotecare, asigurările, costurile de întreținere și taxele de administrare a proprietății.

Costul investiției include suma totală investită în proprietate, inclusiv prețul de achiziție, costurile de închidere a tranzacției și orice costuri de renovare sau îmbunătățire a proprietății.
Iată un exemplu de utilizare a acestei formule pentru a calcula ROI:

Să presupunem că un investitor a achiziționat o proprietate în scopuri de închiriere pentru 200.000 de euro și a închiriat-o cu 1.500 de euro pe lună. După deducerea tuturor cheltuielilor asociate proprietății (cum ar fi taxele de proprietate, asigurările, întreținerea și taxele de administrare a proprietății), investitorul a obținut un profit net de 15.000 de euro pe an.

Utilizând formula de mai sus, putem calcula ROI-ul astfel:

ROI = (15.000 € / 200.000 € ) x 100% ROI = 7,5%

Aceasta înseamnă că investitorul a obținut o rentabilitate de 7,5% pe an din investiția sa. Cu toate acestea, este important să rețineți că ROI-ul este doar o măsură a performanței investiției și ar trebui evaluat împreună cu alte metrici, cum ar fi fluxul de numerar și potențialul de apreciere, atunci când se ia în considerare o investiție în imobiliare.

Este important să menționăm că calcularea ROI-ului trebuie să fie însoțită de o analiză mai detaliată a contextului și a altor factori relevanți. De exemplu, trebuie să se ia în considerare și perioada de timp în care se așteaptă obținerea rezultatelor, riscurile asociate investiției și impactul indirect al acesteia asupra altor aspecte ale afacerii. ROI-ul nu trebuie privit izolat, ci într-un cadru mai larg, care include și alte metode de evaluare și analiză a investițiilor.

În final, calcularea ROI-ului reprezintă un instrument valoros pentru evaluarea succesului investițiilor și luarea deciziilor financiare într-un mod informat și înțelept. Aceasta oferă o bază obiectivă și cuantificabilă pentru evaluarea performanței investițiilor și determinarea celor mai bune direcții de acțiune în ceea ce privește investițiile viitoare.

CALCULEAZĂ RANDAMENTUL